RYCHLÉ ZPRÁVY:
BRIGÁDA - 2.12.2017

Zde najdete dokumenty ke stažení. Jedná se o Sumarizace úlovků a Přehled zarybnění za jednotlivé roky (od roku 2011). Později zde najdete i Zápisy z výborových schůzí. Tyto od roku 2012.

Sumarizace úlovků je statistika vždy 1 roky zpětně. Tedy z roku 2011 najdete sumarizaci úlovků pro rok 2010 atd.2015


Zápisy z výborové/členské schůze


Zápis výborové schůze 26.2.2015 - formát PDF
Zápis výborové schůze 26.2.2015 - formát DOC
Zápis výborové schůze 26.3.2015 - formát DOC
Zápis výborové schůze 26.3.2015 - formát PDF
Zápis z mimořádné výborové schůze 31.3.2015 - formát DOC
Zápis z mimořádné výborové schůze 31.3.2015 - formát PDF

Přehled zarybněníSumarizace úlovkůInformace ze svazového výboru MRS Brno


- Z á p i s č. 1/15 z jednání Rady MRS, o.s., konané dne 22. ledna 2015 (formát PDF)

- Z á p i s č. 9/14 z jednání Rady MRS, o.s., konané dne 11. prosince 2014 (formát PDF)

- TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ČINNOSTI MRS, o.s. V ROCE 2015 (formát PDF)

- Rozhodnutí KÚ JM-výjimka ze zákazu lovu el. proudem č.j. 135-DS-2014 (formát PDF)

- Stav čl. základny 2014 (formát PDF)

- Telefonní seznam 2015 (formát PDF)

- Zápis č. 4/14 z jednání Svazového výboru MRS, o.s., konaného dne 30. října 2014 (formát PDF)2013

Zápisy z výborové schůze


Zápis výborové schůze 4.4.2013 - formát PDF
Zápis výborové schůze 4.4.2013 - formát DOC

Přehled zarybněníSumarizace úlovků
2012

Zápisy z výborové schůze


Zápis výborové schůze 23.8.2012 - formát PDF
Zápis výborové schůze 23.8.2012 - formát DOC
Zápis výborové schůze 4.5.2012 - formát PDF
Zápis výborové schůze 4.5.2012 - formát DOC
Zápis výborové schůze 6.4.2012 - formát PDF
Zápis výborové schůze 6.4.2012 - formát DOC

Přehled zarybněníSumarizace úlovků


Sumarizace úlovků za celé MRS - formát PDF
Sumarizace úlovků za celé MRS - formát XLS
Sumarizace úlovků Ratíškovice - formát PDF
Sumarizace úlovků Ratíškovice - formát XLS


2011

Sumarizace úlovků


Sumarizace úlovků za celé MRS - formát PDF
Sumarizace úlovků za celé MRS - formát XLS
Sumarizace úlovků Ratíškovice - formát PDF
Sumarizace úlovků Ratíškovice - formát XLS

Přehled zarybnění


Přehled zarybnění Ratíškovice - formát PDF
Přehled zarybnění Ratíškovice - formát XLS